Postup koupě realit ve Španělsku

Koupě nemovitosti ve Španělsku se řídí právním řádem Španělska, který se odlišuje od naší legislativy. Právní postup není složitý, na rozdíl od České republiky převod nemovitosti ve Španělsku provádí a zajišťuje notář.

Občané České republiky mohou kupovat španělské nemovitosti přímo. Rovněž právnické osoby se sídlem v ČR mohou chorvatské reality kupovat přímo do svého vlastnictví.

Kupující zpravidla kupuje prostřednictvím realitní kanceláře a téměř vždy za účasti právního zástupce kupujícího a právního zástupce prodávajícího. Vhodná je i účast soudního tlumočníka.

Klient si vybere zahraniční nemovitost a k jejímu zablokování skládá rezervační poplatek v řádu několika tisíc EUR, popřípadě první splátku kupní ceny, která bývá obvykle ve výši 5% - 10% kupní ceny.V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, platí smluvní pokutu ve dvojnásobné výši složené zálohy.

U rozestavěné reality se sepisuje smlouva o smlouvě budoucí, u nemovitosti dokončené se uzavírá smlouva kupní.

Před zakoupením nemovitosti je nutné získat daňové identifikační číslo N.I.E. To je jediná legislativní povinnost spojená s koupí španělské reality. Pod tímto daňovým číslem se registrují vlastníci nemovitostí v registru nemovitostí. Platbu kupní ceny lze provést pouze přes bankovní účet španělské banky, takže je nutné před koupí založit účet v některé místní bance.

Vlastní kupní smlouvou je notářský zápis o vlastnictví nemovitosti (španělsky Escritura de compraventa) sestavený státním notářem, který ručí za pravdivost údajů v ní uvedených. Notář před podpisem Escritury zablokuje na katastru nemovitost, aby s ní nemohlo být nakládáno. Ihned po podpisu Escritury zažádá notář o registraci nového majitele nemovitosti u španělské obdoby našeho katastru nemovitostí a na finančním úřadu Španělska. Nemovitost se od okamžiku podpisu Escritury stává majetkem kupujícího, který s ní může volně nakládat. Změna majitele v katastru nemovitostí je zapsána zpravidla ve lhůtě 4-6 měsíců. Dokladem o vlastnictví je však "Escritura de compraventa". Úhradu poplatků za vklad a daní spojených s převodem majetku zařizuje notářství. Poplatky a daně hradí kupující u notáře v hotovosti nebo šekem.

Máte zájem o zahraniční nemovitost ve Španělsku? Máme v nabídce novostavby, starší nemovitosti, vily na golfovém hřišti, vily v první řadě u moře a další. Vyberte si z naší aktuální nabídky španělských nemovitostí.

Nemovitosti v zahraničí - doporučujeme

Kompletní nabídka RSS
Novinky emailem Přihlaste se zdarma k odběru aktualit a akčních nabídek: