Řecko: opatření na oživení trhu nemovitostí v zahraničí a stavební výroby

Stavebnictví patří k nejvýznamnějším odvětvím řeckého hospodářství. Zaměstnává více než 400 000 pracovníků různých profesí a na tvorbě HDP se podílí zhruba 7 procenty. Propad, který zaznamenala stavební výroba v roce 2008 (celoročně pokles o 17,1 procenta) a zejména v prvních měsících roku 2009 (pokles stavební výroby v lednu v průměru o 22,5, na Jónských ostrovech o 39,9 a na severních Egejských ostrovech o 43,4 procenta), vyvolal potřebu přijmout opatření na oživení trhu s nemovitostmi.

Ministr hospodářství a financí G. Papathanasiou zveřejnil proto 27.4. balíček opatření na podporu resortu stavebnictví, který dle jeho slov má nejen pomoci oživit stavební výrobu, ale i v konečném důsledku posílit dynamiku hospodářského růstu a tok příjmů do státní pokladny.

Opatření na podporu stavební výroby:

1. Státní garance do výše 25 % hypotečního úvěru

Banky poskytují hypoteční úvěr do výše 75 % hodnoty nemovitosti. Zbývajících 25 % hradil až doposud kupující. S ohledem na nedostatek oběživa na trhu, který spotřebitelům brání uzavírat hypoteční úvěry, rozhodla vláda garantovat bankám těchto 25 %. Banky tak mohou poskytovat úvěr až do plné tržní hodnoty nemovitosti. Podmínkou pro získání státní garance je potvrzení kupní smlouvy finančním úřadem, což vládě umožní monitorovat skutečnou tržní cenu nemovitostí, které byly až doposud zdaňovány dle tzv. „objektivní hodnoty nemovitosti" stanovené ministerstvem hospodářství a financí na základě soustavy kritérií (tj. místo, zóna, patro, rozloha apod.). Opatření se vztahuje na nové hypoteční úvěry uzavřené až do 31.12.2010.

2. Snížení notářské odměny

V souladu se zákonem musí být u podpisu kupní smlouvy přítomen notář, jehož odměna je stanovována podílem z „objektivní hodnoty nemovitosti". Ve snaze snížit náklady spojené s nákupem nemovitosti se odměna notáře snižuje z dosavadních 1,2 % objektivní hodnoty nemovitosti na 1 %.

3. Zvýšení daňové úlevy při splácení hypotečního úvěru

Roční daň daňového poplatníka se snižuje o část z úroků, které byly v daném účetním období zaplaceny z hypotečního úvěru. Až doposud se jednalo o 20 % ročního úroku z hypotečního úvěru do 200 tis. EUR, který byl uzavřen na nákup první nemovitosti o rozloze do 120 m2. Ve snaze oživit trh nemovitostí zvyšuje vláda v období od 1.1.2009 do 31.12.2010 tento podíl na 40 % a daňová úleva se rozšiřuje na jakékoli nemovitosti o rozloze do 200 m2 a hypoteční úvěr do výše 350 tis. EUR.

4. Finanční motivace zlepšení energetické efektivnosti budov postavených před rokem 1980

Vláda připravuje vyhlášení programu orientovaného na podporu zlepšování energetické efektivnosti starých budov postavených před rokem 1980 (např. jejich nová izolace apod.). Tento program bude realizován v rámci Národního strategického referenčního rámce 2007–2013 a kromě stavebnictví má oživit také výrobu stavebních (zejména izolačních) hmot.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko), převzato z Businessinfo.cz.

Nemovitosti v zahraničí - doporučujeme

Kompletní nabídka RSS
Novinky emailem Přihlaste se zdarma k odběru aktualit a akčních nabídek: