Hrubá stavba mostu na chorvatský poloostrov Pelješac byla letos dokončena. Již od příštího léta umožní cestu bez nutnosti jet přes bosenské území.

Most spojil přes Jaderské moře dvě části jižní Dalmácie, které od rozpadu Jugoslávie rozděluje úzký pobřežní pás náležející Bosně a Hercegovině. Most překlene Malostonský záliv a spojí ho se zbytkem pevniny u města Komarna. Jeho hlavní význam spočívá v tom, že umožní silniční spojení do nejjižnější části Chorvatska v okolí Dubrovníku bez nutnosti tranzitu přes bosenské území.  Dosud musejí motoristé na cestě do Dubrovníku překonat tzv. Neumský koridor, což je asi desetikilometrový úsek na území Bosny a Hercegoviny, což vzhledem k tomu, že tato země není na rozdíl od Chorvatska v Evropské unii, znamená dvojí hraniční kontrolu a v turistické sezoně i prodloužení doby cestování. Nový most situaci podstatně zjednoduší.

Celý projekt zahrnuje kromě 2,4 km dlouhého mostu také výstavbu 30 kilometrů přístupových komunikací na pevnině a na poloostrově Pelješac, dále stavbu čtyř mostů, čtyř tunelů a dvou viaduktů. Nejnáročnější stavbou na poloostrově Pelješac bude 400metrový most Ston, který překlene Slonský průliv. Čtyřproudový most o délce 2,4 kilometru a výšce až 55 metrů nad hladinou, zčásti zavěšený na lanech, má deset pilířů zaražených do mořského dna a čtyři na pevnině.

Most by podle odhadů šéfa provozovatele silniční sítě mohl být zprovozněn už v březnu příštího roku, nově budovaná navazující silnice na Pelješaci pak v červnu.