V polovině letošního února byla podepsána smlouva o výstavbě mostu z Trogiru na ostrov ostrov Čiovo mezi společnostmi Hrvatske ceste a Viadukt, která zvítězila ve výběrovém řízení na jeho stavbu. Záměr vybudovat tento most byl již několik desetiletí zvažovaný, ale nedostatek finančních prostředků nedovoloval jeho realizaci. Protože se však vyskytla možnost využít možnost evropských fondů i na spolufinancování silničních projektů, využili ji příslušné chorvatské orgány a v rekordním čase zvládly veškerou předepsanou přípravu, od projektové dokumentace až po studie vlivu stavby na životní prostředí a stavební povolení.

Práce na novém trogirském mostě mají dokončeny za dvacet měsíců. Celková výše investice činí 30 milionů eur.
Most bude dlouhý 551 metrů a široký 12 metrů. Konstrukci bude podpírat 14 sloupů, přičemž střední část bude zvedací, aby mohly pod mostem proplouvat lodě. Bude stát 800 metrů východně od stávajícího trogirského mostu. Spolu s mostem budou vybudovány i přístupové cesty na hlavní komunikace (1,8 km).

Nový most vyřeší problém přetížení a častých dopravních problémů dosavadního mostu a odlehčí provozu v historické části Trogiru, města, které je zapsáno v seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Dnes se spojení z pevniny na ostrov Čiovo uskutečňuje přes ostrůvek, na němž je rozloženo historické město Trogir. Jeden starý kamenný most vede z pevniny do Trogiru, druhý, zvedací ze 70. let minulého století, pak z Trogiru přes Trogirský průliv na ostrov Čiovo. Vibrace při průjezdu zejména nákladních aut způsobují škody na cenných historických stavbách.

Nový most přitom výrazně zlepší spojení ostrova Čiovo s pevninou a podpoří realizaci hospodářského potenciálu jak Trogiru, tak Čiova. Současně zlepší provázanost těchto lokalit se splitskou aglomerací a s exity na dálnici A1, což výrazně přispěje k bezpečnosti provozu a zkrátí dosavadní cestovní časy, a to vše v souladu s prioritami evropské dopravní politiky, která se zaměřuje především na odlehčení provozu ve velkých městech, odstranění nebezpečných míst zhuštěného provozu (tzv. úzká hrdla) a zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích.

Podívejte se na naši aktuální nabídku nemovitostí na ostrově Čiovo.

Zdroj: www.chorvatsko.cz