Zkoumáme různé cesty, v nichž umělá inteligence mění realitní trh, od předpokladů a investičních analýz zprostředkovaných umělou inteligencí, až po virtuální realitu a 3D prohlídky. S rostoucím vlivem umělé inteligence v různých aspektech našeho života – od aplikací, které vytvářejí umění jen na základě zadané výzvy, až po využívání velkého množství dat k předvídání chování – není překvapivé, že má umělá inteligence dopad také na realitní trh.

Prediktivní analýzy

Jedním ze způsobů, jak se toto odvětví mění, jsou prediktivní analýzy, které zahrnují užití dat, statistické algoritmy a stroje učící se předvídat budoucí výsledky na základě starších informací. Díky využití této technologie mohou realitní makléři, investoři a dokonce i ekonomové začít odhalovat nové investiční příležitosti, předpovídat hodnotu nemovitostí a na základě předchozích dat předpovídat trendy na trhu. Agenti mohou například použít prediktivní analytiku k identifikaci nemovitostí, kterým pravděpodobně vzroste hodnota, pomocí analýzy historie prodeje, tržních vzorců a demografických údajů.

Virtuální realita a 3D prohlídky

S pomocí virtuální reality mohou kupující na dálku nemovitost prozkoumat a získat tak představu o tom, jaké by to bylo bydlet v konkrétních domech. Software poháněný umělou inteligencí vytváří virtuální prohlídku nemovitosti, kompletně i s půdorysy, interiérovým designem a dokonce i s virtuální inscenací. Toto umožňuje kupujícím pochopit a představit si jak by jejich nábytek a dekorace vypadaly a mohou se tak snáze rozhodnout, zda jim nemovitost vyhovuje.

Personalizovaná doporučení

Algoritmy poháněné umělou inteligencí mohou jednoduše poskytnout kupujícím a prodejcům doporučení přizpůsobená jejich jedinečným potřebám. Tyto algoritmy zkoumají historii, preference a chování kupujícího a navrhují nemovitosti, které dokonale odpovídají jejich požadavkům.

Algoritmy navíc doporučují prodejcům efektivní způsoby, jak vylepšit nabídku nemovitostí a přilákat tak více kupujících, včetně strategických technik, optimální nabídky cen a zvýraznění všech prvků.

Správa majetku

Umělá inteligence přináší významné změny do správy nemovitostí, zefektivňuje procesy a zvyšuje účinnost. S nástroji a technologiemi poháněnými umělou inteligencí mohou správci nemovitostí automatizovat rutinní úkoly, jako je vybírání nájemného, správa pronájmu či údržba.

Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat velké množství dat (včetně informací o nájemnících, historických dat a tržních trendů) k optimalizaci cen pronájmu, identifikaci potenciálních rizik a předvídání potřeb údržby, což vede k menšímu počtu možných překvapení pro nájemce. Technologie chytré domácnosti integrovaná s umělou inteligencí umožňuje vzdálené monitorování a ovládání různých systémů nemovitostí, jako je zabezpečení, správa energie a funkčnost spotřebičů. To umožňuje správcům nemovitostí problémy řešit a efektivně snižovat náklady.

Porozumění nálady na trhu

Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat sociální média, zpravodajské články či online diskuze, aby změřily sentiment trhu a veřejné vnímání. Monitorováním pocitů a trendů souvisejících s nemovitostmi může umělá inteligence poskytnout informace o podmínkách na trhu, které mohou ovlivnit ceny nemovitostí. Ceny nemovitostí mohou například růst, pokud je v určité oblasti pozitivní sentiment a očekávání ekonomického růstu.

Investiční analýza

Umělá inteligence může pomoci investorům do nemovitostí při analýze investičních příležitostí a určování optimálních cenových strategií. Zvážením různých faktorů, jako je například potenciál příjmů z pronájmu, atributy lokality, tržních trendů a hodnocení rizik, mohou algoritmy založené na umělé inteligenci pomoci investorům vytvořit rozhodnutí o cenách nemovitostí na základě dat.

Umělá inteligence se neustále vyvíjí a stává se sofistikovanější, a tak můžeme očekávat, že do budoucna bude hrát v realitním průmyslu ještě významnější roli.

Zdroj: Benoitproperties