Čeští architekti se zúčastnili soutěže na projekt výstavby pasivních bytových domů v Innsbrucku.

Dům a místo - vepsaná struktura

Do složité urbanistické situace tvořené výškovými budovami a přilehlým železničním viaduktem vepisuje návrh dvě nové budovy. Jejich hmota je odpovědí na výrazné zastínění území, potenciál výhledů z bytů do okolí, minimalizaci přímého kontaktu fasád s tělesem kolejiště a ideální orientací domu vůči slunci a tím maximalizaci tepelných zisků v zimních měsících. Průsečíkem těchto koncepčních hladin je výsledná struktura s vysokou hustotou zastavěnosti území, vynikající prostupností ve všech směrech a maximálním počtem bytů v pasivním standardu. 

Atrium s pavlačemi

Centrálním prostorem v obou bytových domech je společné atrium. Je součástí pasivního konceptu domu, má však také funkci společenského prostoru s možností setkání. Mezi atriem a byty je vložena vrstva pavlačí s pobytovým prostorem přiléhající k bytovým jednotkám. Velkorysý prostor atria je ukončen světlíkem, který distribuuje rozptýlené světlo. Vzniká tak zcela odlišný vnitřní svět s prostorovou pestrostí a až sakrálním charakterem.

Kolektor tepla a společenský prostor

V posledních dvou podlažích jižní fasády architekti navrhují prosklený převýšený společenský prostor se společnou kuchyní. V zimních měsících tento velkoryse prosklený prostor funguje jako kolektor slunečních paprsků a získaného tepla. Společně s atriem je důležitou součástí pasivního konceptu budovy.

Koncept fasád

Tvar, velikost a umístění okenních otvorů architekti navrhují ve vztahu k intenzitě proslunění jednotlivých fasád během zimních měsíců. Návrh tak zajišťuje maximální tepelné zisky skutečně tam, kde vznikají. Pro stínění objektu v letních měsících jsou použity venkovní textilní rolety. Okna jsou navržena jako tepelně izolační trojskla.