Obrázek není k dispozici

Koupě nemovitosti v Bulharsku se řídí právním řádem Bulharska, který se odlišuje od naší legislativy. Právní postup není složitý, na rozdíl od České republiky převod nemovitosti v Bulharsku provádí a zajišťuje notář.

Občané České republiky mohou kupovat bulharské nemovitosti přímo. Rovněž právnické osoby se sídlem v ČR mohou bulharské reality kupovat přímo do svého vlastnictví.

Kupující a prodávající musí mít svého právního zástupce, zákonem je daná i účast soudního tlumočníka u notáře při podpisu notářského aktu (kupní smlouvy).

Klient si vybere nemovitost a většinou uzavírá Rezervační smlouvu a zaplatí rezervační poplatek (bývá kolem 2000 Euro). Během rezervační doby může zájemce navštívit kupovanou zahraniční nemovitost (to se děje hlavně u rozestavěných objektů). Realitní kancelář pomáhá zajistit letenky, dopravu, ubytovaní a česky mluvící doprovod v místě.

A. Pokud se jedná o rozestavěnou nemovitost, tak na konci rezervační lhůty uzavře zájemce spolu s prodávajícím Smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se prodávající zavazuje nemovitost postavit a zájemci prodat a kupující se zavazuje nemovitost koupit. Smlouva o smlouvě budoucí může být podepsána v České republice nebo na jakémkoliv jiném místě kupujícím osobně nebo jeho zástupcem na základě plné moci. Plná moc musí být ověřena jakýmkoliv bulharským notářem nebo kterýmkoliv bulharským konzulem v cizině.

Podle způsobu placení dohodnutého ve Smlouvě o smlouvě budoucí proběhnou platby za koupi reality. Rezervační poplatek se stává součástí splátky kupní ceny.

B. V případě, že kupující kupuje dokončenou nemovitost nebo nemovitost starší může uzavřít rovnou smlouvu kupní ve formě notářského zápisu.

Vlastníkem reality se kupující stává podpisem notářského zápisu (Kupní smlouvy) u místně příslušného notáře. Vlastnické právo je chráněno zvláštním zápisem před notářem s působností obecného soudu. Při notářském zápisu musí být přítomny obě strany osobně nebo mohou být zastoupeny zástupcem na základě plné moci. Plná moc musí být ověřena jakýmkoliv bulharským notářem nebo bulharským konzulem v cizině.

Před podpisem notářského aktu (= kupní smlouvy) u notáře musí být kupujícím uhrazena celá kupní cena. Kupující platí daň z převodu a poplatky spojené s koupí nemovitosti před podpisem notářského aktu.

Při uzavírání Smlouvy o smlouvě budoucí nebo Kupní smlouvy při koupi apartmánu, domu/vily, nacházející se v komplexu, se zpravidla uzavírá i Smlouva o správě a údržbě reality, kterou kupující pověřuje správce správou jeho nemovitosti.

V případě manželů, když kupní smlouvu podepíše jen jeden z nich, stává se druhý automaticky spolumajitelem nemovitosti.

Máte zájem o zahraniční nemovitost v Bulharsku? Máme v nabídce novostavby apartmánů i vil, apartmány na golfovém hřišti, vily v první řadě u moře a další. Vyberte si z naší aktuální nabídky bulharských nemovitostí.