Obrázek není k dispozici

Koupě nemovitosti v Rakousku se řídí právním řádem Rakouska, který se odlišuje od naší legislativy. Právní postup není složitý, na rozdíl od České republiky převod nemovitosti v Rakousku provádí notář nebo advokát.

Občané České republiky mohou kupovat rakouské reality přímo do svého vlastnictví.

V některých krajích se obce brání tomu, aby cizinci kupovali nemovitosti a ty zůstaly mimo sezónní období prázdné. Některé kraje či okresy přijali legislativní opatření, omezující koupi nemovitosti cizinci. Nemovitosti (apartmány i domy) jsou rozděleny do tří kategorií:

  1. Hlavní bydliště (Hauptwohnsitz) – takto označené domy není možné koupit jako rekreační dům, protože musí být obýván po celý rok.
  2. K podnikatelské činnosti (Gewerblich Nutzung) – tyto reality je možné koupit, ale musí být pronajímány turistům. Majitel si musí zřídit živnost, při koupi dostane zpět DPH.
  3. Druhé bydliště (Zweitwohnsitz) – tyto nemovitosti je možné využívat volně, pro vlastní potřebu, pobývat lze libovolně dlouho, není nutný pronájem.

Vlastní převod nemovitosti, včetně sepsání kupní smlouvy, zajišťuje notář nebo advokát.

Po podpisu kupní smlouvy při koupi starší nemovitosti podá notář návrh na změnu zápisu majitele u katastrálního úřadu. Změna majitele proběhne během 4 měsíců. Kupující platí kupní cenu notáři (advokátovi) do úschovy a ten ji po zápisu nového majitele do katastru vyplatí prodávajícímu.

Při koupi rozestavěné rakouské reality nebo nemovitosti před její výstavbou se podepisují dvě různé smlouvy. Kupní smlouva na pozemek a Kupní smlouva na dům. Platba kupní ceny za pozemek probíhá při podpisu smlouvy na jeho koupi, platba za rozestavěnou nemovitost probíhá podle splátkového kalendáře. Opět prostřednictvím notáře nebo advokáta. Návrh na vklad do katastru se dává po získání souhlasu k užívání stavby.

Po koupi nemovitosti v Rakousku je nutné zažádat finanční úřad o přidělení rakouského daňového čísla. Prodej nemovitosti v Rakousku zařizují realitní makléři. Provize je dána zákonem a platí ji kupující i prodávající. Činnost makléře je vázanou živností a je státem dohlíženo, zda makléř postupuje podle přísných regulí.