Obrázek není k dispozici

Koupě nemovitosti v Řecku se řídí právním řádem Řecka, který se odlišuje od naší legislativy.

Přestože právní systém v Řecku je poměrně jednoduchý, rozumíme Vám, že celá procedura koupě reality v cizí zemi, kde jednak čelíte jinému jazyku, stejně jako jinému právnímu prostředí a procesnímu postupu, by se Vám mohla zdát složitá.

Občané České republiky mohou kupovat řecké nemovitosti přímo. Pouze na Rhodosu, díky blízkosti Turecka, je nutný souhlas místních úřadů (což je pro občany EU formální záležitost). Rovněž právnické osoby se sídlem v ČR mohou řecké reality kupovat přímo do svého vlastnictví.

Vzhledem k jazykové barieře se nemovitosti zpravidla kupují prostřednictvím realitní kanceláře. Kupující i prodávající musí mít svého právního zástupce, jejichž přítomnost je určená přímo zákonem. Stejně tak se podpisu smlouvy u notáře účastní soudní tlumočník.

Před zakoupením nemovitosti je nutné získat na finančním úřadě daňové identifikační číslo AFM (k žádosti je nutné předložit pas a rodný list), následuje povinnost založit účet v některé místní bance. Platbu kupní ceny lze provést pouze přes tento bankovní účet. To je dáno zákonem, pokud by bylo placeno jiným způsobem, finanční úřad by nabyvateli zdanil hodnotu reality.

Klient si vybere zahraniční nemovitost v Řecku a k jejímu zablokování skládá rezervační poplatek popřípadě první splátku kupní ceny, která bývá ve výši 10% kupní ceny. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, platí smluvní pokutu ve dvojnásobné výši složené zálohy.

U rozestavěné nemovitosti se sepisuje smlouva o smlouvě budoucí, u nemovitosti dokončené se uzavírá smlouva kupní. Kupní smlouva se uzavírá u notáře, kupujícího při úkonu doprovází jeho řecký právník. Právník před koupí reality prověří vlastnictví nemovitosti a její právní stav.

Notář je zodpovědný za zanesení převodu nemovitosti do pozemkových knih. Notář nepovolí převod reality, pokud není vlastnický list v pořádku nebo pokud prodávající nedoloží, že má zaplaceny všechny závazky vůči státu vážící se k nemovitosti. V současnosti začíná fungovat katastr nemovitostí s celostátní působností pro Řecko, reality jsou do něj zaneseny jen částečně. Proto je důležité pečlivě zkontrolovat u kupované nemovitosti veškerou dokumentaci. V některých lokalitách byly postaveny reality bez povolení a nejsou zapsány v katastru nebo byly postaveny či rekonstruovány v rozporu se stavebním povolením.

Před podpisem kupní smlouvy se rovněž platí veškeré daně a poplatky, jejichž výši určuje notář (vypočítává se z daňové hodnoty nemovitosti, kterou stanovuje místně příslušný daňový úřad a obvykle bývá výrazně nižší než kupní cena.). Celá kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy u notáře, okamžikem podpisu smlouvy se kupující stává majitelem nemovitosti.

Máte zájem o zahraniční nemovitost v Řecku? Máme v nabídce novostavby apartmánů i vil, tradiční kamenné domy, vily v první řadě u moře a další nemovitosti. Vyberte si z naší aktuální nabídky nemovitostí v Řecku.