Obrázek není k dispozici

Koupě nemovitosti ve Španělsku se řídí právním řádem Španělska, který se odlišuje od naší legislativy. Právní postup není složitý, na rozdíl od České republiky převod nemovitosti ve Španělsku provádí a zajišťuje notář.

Občané České republiky mohou kupovat španělské nemovitosti přímo. Rovněž právnické osoby se sídlem v ČR mohou chorvatské reality kupovat přímo do svého vlastnictví.

Kupující zpravidla kupuje prostřednictvím realitní kanceláře a téměř vždy za účasti právního zástupce kupujícího a právního zástupce prodávajícího. Vhodná je i účast soudního tlumočníka.

Klient si vybere zahraniční nemovitost a k jejímu zablokování skládá rezervační poplatek v řádu několika tisíc EUR, popřípadě první splátku kupní ceny, která bývá obvykle ve výši 5% - 10% kupní ceny.V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, platí smluvní pokutu ve dvojnásobné výši složené zálohy.

U rozestavěné reality se sepisuje smlouva o smlouvě budoucí, u nemovitosti dokončené se uzavírá smlouva kupní.

Před zakoupením nemovitosti je nutné získat daňové identifikační číslo N.I.E. To je jediná legislativní povinnost spojená s koupí panělské reality. Pod tímto daňovým číslem se registrují vlastníci nemovitostí v registru nemovitostí. Platbu kupní ceny lze provést pouze přes bankovní účet španělské banky, takže je nutné před koupí založit účet v některé místní bance.

Vlastní kupní smlouvou je notářský zápis o vlastnictví nemovitosti (španělsky Escritura de compraventa) sestavený státním notářem, který ručí za pravdivost údajů v ní uvedených. Notář před podpisem Escritury zablokuje na katastru nemovitost, aby s ní nemohlo být nakládáno. Ihned po podpisu Escritury zažádá notář o registraci nového majitele nemovitosti u španělské obdoby našeho katastru nemovitostí a na finančním úřadu Španělska. Nemovitost se od okamžiku podpisu Escritury stává majetkem kupujícího, který s ní může volně nakládat. Změna majitele v katastru nemovitostí je zapsána zpravidla ve lhůtě 4-6 měsíců. Dokladem o vlastnictví je však "Escritura de compraventa". Úhradu poplatků za vklad a daní spojených s převodem majetku zařizuje notářství. Poplatky a daně hradí kupující u notáře v hotovosti nebo šekem.

Máte zájem o zahraniční nemovitost ve Španělsku? Máme v nabídce novostavby, starší nemovitosti, vily na golfovém hřišti, vily v první řadě u moře a další. Vyberte si z naší aktuální nabídky španělských nemovitostí.