Obrázek není k dispozici

Koupě nemovitosti na Floridě se řídí právním řádem státu Florida, který se odlišuje od naší legislativy.

Pravidla pro nákup a prodej realit na Floridě jsou jednoduchá, obchod se koná výhradně prostřednictvím státem akreditované realitní kanceláře za spoluúčasti a garance místního notáře (Title copany).

Občané České republiky mohou kupovat nemovitosti v USA přímo do osobního vlastnictví.

Florida - reality - pravidla pro jejich koupi:

Klient si při prohlídkách z nabídky vybere nemovitost, která splňuje jeho kritéria. Prodávající a kupující podepíší Smlouvu o budoucí smlouvě, ve které se prodávající zavazuje prodat a kupující koupit nemovitost za podmínek specifikovaných ve Smlouvě.

Při podpisu Smlouvy zaplatí kupující deposit obvykle ve výši 1% kupní ceny na účet "title compamy". a která se stane součástí konečných výdajů, které kupující musí zaplatit při převodu vlastnictví.

Kupující platí obvykle do 7 - 10 dní další splátku, která je kolem 5 % z kupní ceny. Mezi podepsáním Smlouvy o budoucí smlouvě a samotným uzavřením obchodu (převodem vlastnictví) obvykle uplyne 30 - 45 dní. Během toho období je možné si nemovitost důkladně prohlédnout, udělat inspekci reality, zeměměřičský průzkum, zajištění pojištění (při převodu vlastnictví musí mít kupující zabezpečené pojištění nemovitosti na rok, může zaplatit dopředu anebo při převodu nemovitosti).

„Title company" kontroluje, zda není nemovitost zatížena nesplacenými dluhy, zda prodávající je skutečným vlastníkem dané reality atd.

Kupující může, ale nemusí použít služby právníka podle svého výběru anebo podle našeho doporučení, který poskytne právní poradenství a dohlédne na průběh transakce. V některých případech samotná právní firma může vykonávat činnost title company.

Title company je společnost, která je vlastně neutrálním účastníkem transakce. Chrání práva obou stran (prodávajícího i kupujícího), uzavření kupní smlouvy (tzv. closing) se obvykle uskutečňuje v kanceláři této společnosti. Title company kromě jiného připraví formulář HUD-1 (closing statement), který je konečným vyúčtováním a obsahuje seznam všech poplatků, které prodávající a kupující platí. Při closing se kromě HUD-1 podepisuje převod vlastnictví a případně dokumenty potřebné pro vyřízení hypotéky. Title company pošle kurýra s doklady o převodě vlastnictví na městský úřad, kde se evidují všechny veřejné dokumenty. Tam je zaevidován převod vlastnictví a následně kupujícící dostane originál dokumentu (při closingu dostává jen kopii), který je orazítkovaný od městského úřadu a je na něm vyznačeno přesně, ve které knize, na které straně je dokument zaevidován. Veřejné dokumenty je možné prohlížet pomocí internetu. Title company je součástí každé transakce. To je pravidlo nejen pro Floridu a reality na jejím území ale pro celé USA.

Nemovitost může být zakoupena bud jako „první domov" (zde majitel bydlí větší část roku, je to jeho rezidence), „druhý domov" anebo jako investice. U druhého domova a investice je hypotéka i pojistka o něco dražší.

Kupující před closing zaplatí inspekci reality v případě, že žádá o hypotéku tak i bankovního odhadce a poplatek za žádost o hypotéku. Bankovní odhad – potřebný pro banku, aby výška hypotéky nepřevyšovala hodnotu nemovitosti. Za bankovní odhad platí kupující dopředu a banka jej objednává u znaleckých společností.

Pojištění - musí být zaplacené buď napřed anebo při case closing na celý rok, závisí na hodnotě, lokalitě nemovitosti, rovněž na roce, kdy byla nemovitost postavena, na její velikosti atd.

Inspekce nemovitosti - tuto si objedná a platí kupující (není povinná, ale je vysoce doporučená). Musí být provedena odborným inspektorem, který vlastní licenci od státu, ve kterém je inspekce prováděna. Jsou různé typy, někdy si kupující dá zkontrolovat pouze střechu a zda nemovitost nemá problémy s termity. Obvykle si kupující objednávají kompletní inspekci, předmětem které je kontrola stavebních konstrukcí, oken, dveří, instalací, vybavení reality spotřebiči a jejich funkčností. Inspektor napíše zprávu o inspekci, ve které napíše i kolik by stály případné opravy. Když je tato suma vyšší, než kolik kupující uvedl v kontraktu, tak má kupující možnost smlouvu zrušit nebo projednat změnu podmínek (například snížení ceny anebo prodávající zaplatí opravy nebo část oprav atd.). Kupující uvede v kontraktu sumu na opravy, které je ochotný pokrýt a pokračovat v kontraktu. Například 1.000 USD. To znamená, že když odhadnuté opravy budou více, nemusí kupující pokračovat v kontraktu, samozřejmě je zde určitá lhůta, do kdy je třeba se rozhodnout a dát vědět prodávajícímu.

Zeměměřičský průzkum - přeměří se pozemek, přičemž zeměměřič označí hranice pozemku malými oranžovými vlajkami. Při průzkumu se může zjistit, zda náhodou sousedi nemají postavený plot na pozemku kupované nemovitosti atd. Při průzkumu se také vystavuje „flood elevation certifikate" - dokument ve kterém je napsáno, jak vysoko nad hladinou moře je příjezdová cesta, garáž, obytná plocha domu. Na základě tohoto dokumentu si může kupující koupit pojistku proti povodni.

Máte zájem o zahraniční nemovitost na Floridě? Zprostředkujeme Vám koupi nemovitosti v Naples, Ft. Myers, Cape Coral, v Miami a okoli. Zavolejte nám nebo vyplňte poptávkový formulář.