Obrázek není k dispozici

Koupě nemovitosti v Černé Hoře se řídí místním právním řádem, který je výrazně odlišný od českého a při nákupu černohorských nemovitostí je třeba s tím počítat. Občané České republiky mohou kupovat nemovitosti v Černé Hoře přímo do osobního vlastnictví. Není nutné kvůli tomu zakládat místní společnost. Rovněž právnické osoby se sídlem v ČR mohou nemovitosti kupovat přímo do svého majetku.

Po nalezení vhodné reality se uzavírá rezervační smlouva a skládá se rezervační poplatek, který bývá obykle ve výši 5000 EUR. Tato částka je součástí kupní ceny a odečítá se od doplatku.

Potvrzení vlastnictví

  • Pokud je prodejce soukromá osoba, je povinen předložit nabývací titul k nemovitosti, registraci nemovitosti s prokázáním jejího skutečného vlastnictví a své osobní doklady
  • Pokud je prodejcem právnická osoba, musí předložit potvrzení o registraci společnosti černohorským centrálním registrem společně s firemním razítkem
  • Kupní smlouva se podepisuje před notářem, který je přidělen pro kraj, kde se nemovitost nachází

Termíny pro platby se uvádí v kupní smlouvě a platby probíhají v eurech.

  • Kupní smlouva může být podepsána osobně nebo prostřednictvím pověřeného právního zástupce
  • Clausula Intabulandi – udělení souhlasu se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • dalším krokem je podání žádosti o přepis nemovitosti na nového vlastníka do správy obce

Dokončení celého procesu obvykle trvá 1-3 měsíce

Platba daně z nabytí nemovitosti

  • Při koupi nemovitosti je kupující povinen uhradit daň z nabytí nemovitosti 3% z ceny nemovitosti místnímu Daňovému úřadu do dvou týdnů po podpisu smlouvy. Při zpoždění platby hrozí úroky z prodlení
  • V případě koupě nemovitosti od developerské společnosti, která je plátcem DPH,  se daň z nabytí nemovitosti neplatí

Poplatek za kompletní servis spojený s převodem nemovitosti do osobního vlastnictví, který zahrnuje platbu daně z nabytí  nemovitosti, (pokud je v daném případě zapotřebí), zajištění daňového identifikačního čísla, proces vkladu na katastr, přepis vody, elektřiny, komunálních služeb a pod., se pohybuje kolem 500 EUR bez DPH.

Daňové identifikační číslo není nutné zřizovat před nákupem nemovitosti, ale až po podpisu smlouvy a je zapotřebí pro platbu daně z nabytí nemovitosti a roční daně z nemovitosti. V případě poskytnutí kompletního servisu spojeného s převodem nemovitosti do osobního vlastnictví zajistíme i vyřízení daňového identifikačního čísla.