Obrázek není k dispozici

Koupě nemovitosti se řídí chorvatským právním řádem a ten je výrazně odlišný od českého a při nákupu chorvatských nemovitostí je třeba s tím počítat. I když je Chorvatsko členem EU, některé zákony jsou rozdílné.

Občané České republiky mohou od 1.2.2009 kupovat chorvatské nemovitosti přímo do osobního vlastnictví. Není nutné kvůli tomu zakládat místní společnost. Rovněž právnické osoby se sídlem v ČR mohou nemovitosti kupovat přímo do svého majetku.

Dalším způsobem koupě nemovitosti je založení chorvatské obchodní společnosti, nejčastěji s.r.o., která je ve 100% vlastnictví české fyzické nebo právnické osoby a na tuto společnost se nákup nemovitosti realizuje.

Po nalezení vhodné reality se uzavírá rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní. Při podpisu této smlouvy se skládá dohodnutý rezervační poplatek nebo první splátka kupní ceny nemovitosti.

Před podpisem smlouvy je třeba zkontrolovat všechny dokumenty k nemovitosti, ze kterých je možno vyčíst, zda nemovitost není zatížena věcným břemenem, zda byla postavena na stavebním pozemku, zda má platné stavební povolení, zda byla postavena v souladu s územním rozhodnutím atd.

Pokud od předkupní smlouvy odstoupí kupující, zpravidla mu záloha propadá, pokud odstoupí prodávající, je povinen vrátit kupujícímu až dvojnásobek částky, kterou kupující složil.

Po dohodnuté době je podepsána kupní smlouva a doplacena celá kupní cena a provize. Kupní smlouva se po jejím uzavření  společně s prohlášením o uhrazení kupní ceny, které vystavuje prodávající, předává k zápisu na oddělení zemských knih příslušného místního soudu a na katastr. Samotný zápis nového vlastníka nemovitosti v zemské knize příslušného soudu může trvat i několik měsíců.

Je možné uzavřít rovnou kupní smlouvu a zaplatit celou kupní cenu najednou.

Před uzavřením smlouvy budoucí kupní nebo smlouvy kupní musí kupující mít přidělené daňové identifikační číslo (OIB), které mu zajistí realitní kancelář.

Při koupi chorvatské nemovitosti platby probíhají v eurech (v přepočtu na chorvatské kuny podle středního kurzu Chorvatské národní banky ke dni úhrady). Rezervační poplatek může být složen v hotovosti.

Specifika pro Chorvatsko - reality a na co je třeba si dát pozor:

Velké množství chorvatských nemovitostí nemá stavební povolení, některé stojí mimo stavební pozemky a v rozporu s územním plánem. Mnoho majitelů nevyužilo oficiální možnosti legalizace v minulých letech. Chorvatská vláda vydala před nedávnem přísný zákaz nové bytové výstavby (včetně víkendových staveb) ve vzdálenosti 70 m od pobřeží na dosud nezastavěných lokalitách, netýká se to tedy součástí dosavadních urbanistických lokalit.

Zákaz je obsažen v nařízení o ochraně pobřežního území, které představuje pás široký 1 000 m od pobřeží, 300 m v moři a všechny ostrovy. Toto rozhodnutí má kromě zastavení živelné výstavby zamezit devastaci pobřeží. Chorvatské úřady velmi tvrdě postupují vůči stavbám, které byly postaveny bez povolení, většinou je odstraňují a likvidují na náklady vlastníka černé stavby.

Trh s chorvatskými nemovitostmi se poněkud liší od našeho, řada vil i apartmánových domů byla, jak je uvedeno výše, postavena bez stavebního povolení nebo není zkolaudována, pokud proběhla rekonstrukce, často není v souladu stav na katastru se skutečností. Rádi bychom upozornili zájemce o koupi nemovitosti, že z tohoto důvodu je poměrně rizikové kupovat nemovitost samostatně, bez partnera znalého místního trhu. Svým klientům zajistíme úplný servis spočívající zejména v prověření kupované nemovitosti a právním zastoupení.

Při koupi nemovitosti kupující ze zákona platí daň z nabytí nemovitosti (obykle do 2 -3 měsíců od převodu nemovitosti), dále hradí poplatky za právní (notářské) služby a provizi realitní kanceláře za zprostředkování koupě.

V Chorvatsku se neplatí roční daň z nemovitostí, tak jak to známe z ČR, což je vzhledem k větší byrokratické náročnosti koupě příjemné plus pro Chorvatsko. Reality v této zemi jsou rozhodně dobrou volbou pro investory i rekreanty.

Máte zájem o zahraniční nemovitost v Chorvatsku? Vyberte si z naší aktuální nabídky chorvatských nemovitostí.