Vzestup aktivity na trhu s komerčními nemovitostmi je výrazný důkaz o ekonomické obnově Španělska. Minulý rok se prodej těchto španělských nemovitostí trojnásobně zvýšil, protože investoři využili nízkých cen a slabé poptávky. Pro tyto investory platí, že „když se všichni obávají, je čas být chtivý a když jsou všichni chtiví, je čas se bát“.

A tak zatím od začátku tohoto roku, investice v sektoru komerčních nemovitostí opět vzrostly trojnásobně, přičemž hlavní hybnou silou byli zahraniční investoři. Mimochodem, ti se podíleli nadpoloviční většinou na celkovém počtu obchodních transakcí, zatím provedených v tomto roce.

Takže to není jen trh s komerčními nemovitostmi, ale zahraniční zájemci utrácejí snadněji i za své nové domy k bydlení. Minulý rok zaznamenal vzestup celkové částky za nákup soukromých domů ve Španělsku o více než čtvrtinu.

Očekává se, že se bude opět zvyšovat i podíl domácích kupců s tím, jak se bude zlepšovat ekonomická situace v klíčových oblastech. Zejména nezaměstnanost v měsíci březnu se snížila nejvíce od roku 2002. Znamená to, že o téměř 350 000 lidí více má v tomto roce práci a ve srovnání s loňským rokem je to největší vzestup.

Španělsko se opět vrací do práce!