Obrázek není k dispozici

Daně a poplatky spojené s pořízením nemovitosti ve Španělsku:

 • Daně se u španělských realit liší podle toho zda se jedná o novostavbu nebo starší nemovitost.

  Koupě NOVOSTAVBY (prvonabyvatel, koupě od stavebníka nebo stavební firmy) platí kupující DPH ve výši 10% z kupní ceny pokud je nemovitost určená k bydlení. U garáží a komerčních nemovitostí je DPH ve výši 21 %. U novostavby se neplatí daň z převodu nemovitosti.

  Koupě STARŠÍ NEMOVITOSTI (druhý a další prodej) platí kupující 8 - 10 % daň z převodu nemovitosti a neplatí žádnou DPH.
   
 • Poplatek za vložení kupní smlouvy do registru nemovitostí – je odstupňován dle výše ceny nemovitosti.

 • Státní daň (tzv. kolek) ve výši 0,5 % z kupní ceny.

 • Notářské poplatky kolem 1% z kupní ceny.
   
 • Právní poplatky (právník není ze zákona nutný) 0,5 – 1% z kupní ceny.
   
 • Provize realitní kanceláře 0% - 3% (včetně DPH) z kupní ceny.
   
 • Daně a poplatky za vklad vypočítává notář při sepisování kupní smlouvy (Escritury).

Daně a poplatky po dobu vlastnictví reality ve Španělsku:

 • Roční daň z nemovitosti přibližně 0,2 % z kupní ceny, platí se v obci, na jejímž území se nemovitost nachází. Daň vyměřuje obec, její výše je daná bonitou pozemku a velikostí nemovitosti. Pouze pro orientaci: u vesnického domku činí cca 52 Eur ročně, u dvoupokojového bytu cca 165 Eur a u třípokojové vily od 250 Eur ročně.

 • Komunální poplatek (Odvoz odpadků) dosahuje 150 - 250 EUR ročně.

 • Náklady na správu (voda, elektřina, telefon, bazén, zahradník, úklid apod.) v závislosti na velikosti nemovitosti a rozsahu nasmlouvaných služeb.

 • Pojištění nemovitosti.

Kupuje-li se byt v domě patřícímu "Společenství vlastníků", bude kupující hradit adekvátní část nákladů na provoz celého domu, resp. jeho společných prostor (odvoz odpadků, elektřina, vodné stočné, náklady na provoz bazénu, sportoviště, apod.), opravy a údržbu. Jejich výši stanovuje výkonný výbor volený na schůzi vlastníky. Dalším výdajem je pojištění nemovitosti. Pojistku můžete uzavřít jak individuální, tak i hromadnou, v rámci "společenství vlastníků", která obvykle vyjde levněji.

Máte zájem o zahraniční nemovitost ve Španělsku? Máme v nabídce novostavby, starší nemovitosti, vily na golfovém hřišti, vily v první řadě u moře a další. Vyberte si z naší aktuální nabídky španělských nemovitostí.