Španělské stavebnictví se vrátilo k silnému růstu na začátku roku 2016 podle statistického úřadu Evropské komise Eurostat s tím, že místní stavební činnost se zvýšila o 20,3% oproti lednu 2015, což je největší roční nárůst zaznamenaný ze všech členských států.

Toto procento také vysoce převyšuje průměr zaregistrovaný pro eurozónu ve výši 6% a pro celou EU ve výši 4,4%. Zvýšení eurozóny o 6% byl způsobeno především nárůstem v inženýrských stavbách o 7,1%, spolu s mírnějším růstem o 1,4% v bytové výstavbě. V Evropské unii jako celku, byl nárůst bytové výstavby o 5,3%, zatímco inženýrské stavitelství pokleslo o 0,8%.

Podle zemí, největší meziroční nárůst ve stavebnictví byl ve Španělsku (20,3%), následuje Švédsko (18%) a Slovensko (16,4%), zatímco největší pokles byl zaznamenán ve Slovinsku ( -23,4%) a v Maďarsku (-20,2%)

Zdroj Eurostat 24.3.2016

Podívejte se na naši aktuální nabídku španělských nemovitostí.