Na základě údajů ze zprávy o převodu vlastnických práv k nemovitostem, vydané v minulém týdnu Národním statistickým úřadem, vzrostl ve Španělsku v listopadu loňského roku počet prodaných nemovitostí o 13,7 %, v porovnání se stejným měsícem roku 2014. Celkem se tedy uskutečnilo 28,733 transakcí, přičemž největší část tvoří prodej již užívaných nemovitostí.

Zveřejněná data odpovídají počtu transakcí zaznamenaných v katastrálních knihách také v měsících předcházejících výše zmíněnému období.
Od ledna do listopadu loňského roku došlo k celkovému nárůstu prodeje nemovitostí o 11,5 %, přičemž prodej novostaveb klesl o 34,5 %, zatímco prodej již užívaných nemovitostí vzrostl o 39,2 %.

El Economista uvádí, že v listopadu 2015, byl zaznamenán nejvyšší počet prodeje nemovitostí na 100,000 obyvatel ve Valencii (111) a na Baleárských ostrovech (105), zatímco celkově zůstává v popředí Andalucía, s celkem 5,752 transakcemi, následuje Catalonia (4,523), Valencie (4,346) a Madrid (3,692).

Podívejte se na naši aktuální nabídku španělských nemovitostí.