Víte, že při účasti a hlasování na shromáždění vlastníků jednotek již nestačí účast (a právo hlasovat) jen jednoho z manželů, ale (pokud se nezúčastní shromáždění oba manželé), je nutné, aby účastník shromáždění měl zmocnění druhého manžela. Zmocnění je nutné i v případě podílového spoluvlastnictví jednotky.

„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykovávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění." (§ 1.185 NOZ)