Španělsko zaznamenalo v roce 2015 rekordní nárůst investic na trhu s nemovitostmi.

Podle údajů z BNP Paribas Real Estate došlo v roce 2015 ve Španělsku k rekordnímu nárůstu investic do nemovitostí, přičemž celková částka dosáhla výše 11,700 milionů Euro, což v porovnání s rokem 2014 představuje nejen nárůst o 67 %, ale tato částka o 25 % přesahuje také údaje z let před vypuknutím krize, tedy z let, kdy toto odvětví bylo na vrcholu.

BNP podotýká, že po rekordním roce „je pravděpodobné, že se narůstající trend objemu investic změní a stabilizuje na hodnotě okolo 8,500 milionů Euro. (V roce 2007 to bylo 9,000 Euro.), v důsledku nedostatku vhodných investičních příležitostí a předvídaného nárůstu cen.“

Počet uskutečněných transakcí také vypovídá o zlepšování situace na trhu s nemovitostmi. V loňském roce dosáhl rekordního počtu 271 transakcí, což je zatím nejvíce za celé sledované období, v porovnání se 169 transakcemi zaznamenanými v roce 2014.

Největší počet prodaných nemovitostí bylo v oblasti maloobchodu a služeb. V každé z těchto oblastí dosáhl objem investic téměř 4,000 milionů Euro, což představuje přibližně 70 % celkových investic, zatímco oblast rezidenčního portfolia představovala s přibližně 600 miliony Euro pouze 5 % celkových investic.

Oblastmi s největší mírou aktivity na trhu s nemovitostmi zůstávají Madrid a Catalonia s celkovým objemem investic 6,000 milionů Euro a 2,000 milionů Euro. V první polovině roku představovala největší část z celkového objemu investic nákupní střediska, ve druhé polovině roku se investice soustředily v oblasti kancelářských prostor.

Podle deníku El Economista pocházel největší podíl investic ve Španělsku v minulém roce z Francie, USA a Velké Británie, s menším podílem investic následuje Čína, Filipíny, Střední Východ a Latinská Amerika. 

Podívejte se na naši aktuální nabídku španělských nemovitostí.